Logo Silver Travellers

Duikmedische overwegingen voor 50-plussers

Home » Themes » Grijs onder water » Duikmedische overwegingen voor 50-plussers

De medische vragenlijst en de duikkeuring

De meeste trainingsorganisaties vragen van cursisten bij elke cursus die zij volgen een zogenaamde verklaring over hun medische situatie in te vullen en te ondertekenen. In de vragenlijst worden diverse medische aandoeningen genoemd die mogelijk een “contra-indicatie” vormen voor duiken. Als de cursist op één of meerdere van deze vragen “ja” antwoordt, moet hij zich door een duikmedisch arts (bijvoorbeeld bij een SMA) laten keuren. Een praktisch voorbeeld van een aandoening is astma. De arts zal onderzoeken in welke mate de cursist deze aandoening heeft en zal, mede gelet op de medicatie, een uitspraak doen of duiken wel of niet verantwoord is.

De vragenlijst geldt voor iedereen, dus voor jong en oud, voor man en vrouw, en voor mensen zonder en met een beperking. Of de vragenlijst naar alle eerlijkheid wordt ingevuld is de verantwoordelijkheid van de cursist. Alleen voor sommige cursussen geldt een keuringsplicht, zoals wanneer je duikleider of instructeur wilt worden. Overigens geldt in een aantal landen zoals Egypte ook de keuringsplicht, ongeacht dus wat er ingevuld is op de medische verklaring.

Praktische overwegingen voor oudere duikers

Alhoewel de duikkeuring niet in alle gevallen vereist is, doen 50-plussers er verstandig aan zich bij voorkeur jaarlijks te laten keuren op hun medische geschiktheid om te duiken. Dit heeft met enkele factoren te maken die voor jongere duikers niet of veel minder spelen.

Het Divers Alert Network Europe (DAN Europe)* geeft in een van haar blogs aan dat bij het ouder worden er meer chronische ziektes kunnen ontstaan waar vaak permanente medicatie voor nodig is. Die medicatie moet samen kunnen gaan met duiken. Dit geldt ook voor medische hulp en middelen als pacemakers. Hiervoor is advies van een duikarts nodig.

Er gelden nog andere overwegingen die met algemene, leeftijd gerelateerde beperkingen te maken hebben, zoals verminderde kracht en uithoudingsvermogen, veranderde longfunctie, langere reactietijden en verminderde weerstand tegen kou. Ook bestaan er onder wat oudere duikers risico’s voor het cardiovasculaire systeem en voor de longen en ademhaling. Alleen al om deze redenen is een jaarlijkse keuring zeker aan te bevelen.

*) DAN Europe is een toonaangevende, internationale non-profit-organisatie die zich bezig houdt met medisch onderzoek ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van duikers. Klik hier voor het volledige blogartikel.